Reforma Gimnàs Mcfit, Rubí

Any: 2012
Enginyeria: PBX

Estructura:
▪︎ Obertura escala amb jou de bigues metàl·liques.
▪︎ Escala amb llosa de formigó.

 

 

‹enrere