ENRIC XERCAVINS I VALLS

Enginyer Industrial – 1974. ETSEIB

Director Tècnic de PBX CENTRE de CÀLCUL SLP
Membre de l’ACE: ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS D’ESTRUCTURES

CURRÍCULUM FORMACIÓ:

 • Projecte final de carrera d’enginyeria industrial d´Enric Xercavins:
  Projecte d’Infraestructures d’un complex industrial. 1974
 • Curs Doctorat en l’ETSECCP de Barcelona:
  Formigons Especials – Antonio Aguado
  Elements sobre Enginyeria Sísmica – Albert Cañas. 1981
 • Curs Doctorat en l’ETSECCP de Barcelona:
  Càlcul pel Mètode dels Elements Finits – Eugenio Oñate.
  Mètodes avançats de càlcul en enginyeria geotècnica – A. Gens. 1983
 • Curs de Postgrau en l’ETSECCP de Barcelona:
  Diagnóstic de lesions i reparacions d´estructures. 1985
 • Curs en l’ETSEI de Terrassa:
  Anàlisi del comportament lineal de plaques. Mètode MEF. 1987
 • Màster en edificació en l’UPC de Barcelona:
  Tècniques actuals del càlcul estructural. 1989

 

JOSEP XERCAVINS BATLLÓ

Enginyer Mecànic Graduat – 2005. EET

Membre de l’ACE: ASSOCIACIÓ DE CONSULTORS D’ESTRUCTURES

CURRÍCULUM FORMACIÓ:

 • Projecte final de carrera d’enginyer tècnic industrial – EUETIT:
  Projecte d’un poliesportiu amb estructura metàl·lica al C.A.R. de Sant Cugat del Vallès. 2005
 • Disseny i càlcul amb perfils tubulars d’acer. CONDESA. 2004
 • Murs Pantalla. Casos pràctics amb resolució mitjançant programa informàtic – IFC. CYPE. 2005
 • 3r Congreso de Puentes y Estructuras de Edificación – ACHE. 2005
 • Màster Estructures Arquitectòniques – UPC:
  Projecte Estructura Formigó: Projecte d’un poliesportiu amb estructura de formigó a Can Vera – ALELLA. 2006
  Projecte Estructura Metàl·lica: Coberta amb encavallades metàl·liques pel condicionament del complex esportiu Torrent dels Llops – MARTORELL. 2007
 • 2n Congrés de Consultors d’Estructures – ACE. 2008
 • Seminari Tècnic: Noves Tecnologies de Construcció en Fusta – CEPM. 2008
 • Jornades de Presentació de la Instrucció del Formigó Estructural – IECA. 2008
 • Curs Monogràfic: Aplicació Pràctica de la EHE 08 – ACE – IEEST. 2009
 • Curs de la nova EHE-08 a l’obra – ZIGURAT. 2010
 • Curs Vigas de apeo de pilares con CYPECAD – ZIGURAT. 2011
 • Curs Nave industrial con nuevo Metal 3D – ZIGURAT. 2012
 • Jornada ACE sobre Fonamentacions: Reparació i Reforç de fonaments en Rehabilitació d’edificis. 2013

 

CURRÍCULUM PROFESSIONAL:

     (currículum comú des de l’any 2005)

 • Ponència pel Congrés d’ADIGSA de Robert Brufau i Enric Xercavins
  Evolució de les normatives: desde el decret 1940 fins la EF-96. 1995
 • Ponència pel III Congrès Internacional d’Enginyeria de Projectes:
  Tècniques de Construcció en Projectes en Construcció:
  Lloses Massisses amb prelloses pretensades SAP. 1997
 • Ponència pel V Congrès Internacional d’Enginyeria de Projectes:
  Enginyeria Civil: Tecnologia de la Construcció
  Projecte d’un poliesportiu soterrat dins d’una escola. 2000
 • Menció especial del Premi
  150 ANYS DE L’ENGINYERIA INDUSTRIAL A LA CONSTRUCCIÓ
  Projecte d’un poliesportiu soterrat dins d’una escola. 2001
 • Professor de la Fundació Politècnica de Catalunya – UPC
  Màster : Disseny i restauració d’estructures arquitectòniques
  La PREFABRICACIÓ en l’edificació. Desde 2002
 • Publicació en la revista QUADERNS d’ESTRUCTURES de l’article:
  XEMENEIA recalçada fins a tres soterranis. 2003
 • Publicació en la revista HORMIGÓN y ACERO de l’article:
  La PREFABRICACIÓN en edificios singulares. 2004
 • Ponència III Congreso ACHE: Puentes y estructuras de edificación
  Armado y ferrallado de las regiones “D”. 2005
 • Coautor del llibre del COATT
  Aprendiendo estructuras a través de 11 casos inéditos
  Chimenea recalzada hasta tres sótanos. Vapor Folguera. Sabadell. 2006
 • Premi Creativitat Internacional COEIC
  Modalitat: Construcció
  Construcció industrialitzada d’escoles. 2006
 • Premi Innovació tecnològica
  Bienal Arquitectura VALLÉS 07
  CEIP Can Roca – TERRASSA. 2007
 • Publicació en la revista HORMIGÓN y ACERO (nº 246) de l’article:
  CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA de Centros Escolares. 2008
 • Publicació en la revista QUADERNS d’ ESTRUCTURES 36 de l’article:
  Evolució de la construcció en els mitjans. 2009
 • CIDECT: Comité Internacional Developpement Etude Construction Tubulaire Applications: Igualada Pedestrian Bridge. 2010
 • Publicació en la revista SECCIÓN Ingeniería – Arquitectura:
  Article projecte: Pasarela – Mirador en Igualada. 2011
 • Jornades Internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Portuari tinglado del port de Sant Feliu de Guixols. 2012
 • Guia arquitectura 2012-13 (Jordi Fargas i Rafael Perera arquitectes).
 • Professors Màster en Rehabilitació i Patologia en Estructures.
  IEE Institut Estudi Estructurals. 2013
 • Ponència Jornades tècniques ACE:
  Fixació a l’existent amb ancoratges estructurals. 2014
 • Publicació en la revista QUADERNS d’ ESTRUCTURES 50.
  Article – Recalçat de fonaments mitjançant Tecnologia mixta: Resines expansives + micropilons metàl·lics. 2015
 • Premi menció especial – PREMIS ACE, 3ª edició.
  Estructura Nova Biblioteca Municipal a Martorell. 2016
 • Publicació en la revista QUADERNS d’ ESTRUCTURES  (nº 60)
  Construcció industrialitzada d’escoles (II). 2017
 • Presentació al CAATEEB delegació Bages-Berguedà-Anoia:
  Rehabilitació de l’estructura de l’antiga Teneria d’Igualada. 2018
 • Infra BIM OPEN: Structural analisys.
  Footbridge Parc de les Aigües – SABADELL
  Rosa Mª Torra, architect – Public Works Sabadell City Council 2019