P.B.X. CENTRE DE CÀLCUL S. L. P.

Can Xercavins
08191 Rubí (Barcelona)
Telèfon 93 697 73 21
Correu electrònic: info@pbx.cat