OFICINA TÈCNICA - Can Xercavins · Rubí

L'oficina tècnica de P.B.X. CENTRE DE CÀLCUL S. L. P. està dins la masia de Can Xercavins, enmig d'un entorn agroforestal del Vallès.


L'antic celler de vi s'ha transformat en l'oficina tècnica.


ANTECEDENTS - OBJECTIUS

P.B.X. CENTRE DE CÀLCUL S. L. P. va nèixer l'any 1974 al formar-se una societat entre S.A. PORQUERAS, Robert Brufau arquitecte i Enric Xercavins enginyer industrial.

 

 

L'objectiu d'aquesta societat és el d'OFICINA TÈCNICA CONSULTORA DE PROJECTES I CÀLCUL D'ESTRUCTURES.
Per tant està especialitzada en:

- L'assesorament estructural en els projectes d'arquitectura.
- Projecte de fonaments i contenció de terres.
- Projecte d'estructura de qualsevol tipus d'edificació.
- Elaboració del plà de control de les estructures projectades.
- Redacció del plec de condicions.
- Estat d'amidaments dels projectes d'estructura.
- Direcció tècnica en l'execució de les estructures.
- Prevenció, diagnosi i solucions en patologia estructural de l'edificació.

Els camps en els que es treballa son:

- Habitatges plurifamiliars.
- Habitatges unifamiliars.
- Edificis escolars.
- Infraestructura sanitària.
- Equipaments culturals.
- Equipaments esportius.
- Complexes hotelers.
- Centre de culte.
- Aparcaments.
- Centres comercials.
- Naus industrials.
- Patologia i rehabilitació.
- Autoritzacions d'ús de prefabricats.