Recalç, Piera

Any: 2011
Enginyeria: PBX

Estructura:
▪︎ Codals metàl·lics d'apuntalament.
▪︎ Pantalla de recalçat de formigó armat.

 

 

‹enrere