Nau Julià Inglès, Rubí

Any: 2009
Enginyeria: PBX

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Pòrtics de bigues metàl·liques en gelosia.

 

 

‹enrere