Plaça, del Peix, Piera

Any: 2008
Arquitecte: E. Ball

Estructura:
▪︎ Ampit estintolat amb pòrtic metàl·lic.
▪︎ Pilars metàl·lics.

 

 

‹enrere