Xemeneia Fytisa, Sabadell

Any: 2005
Arquitecte: R. Llonch

Estructura:
▪︎ Recalçat fonaments amb micropilotis.
▪︎ Travat de la xemeneia amb lloses de formigó armat.
▪︎ Reforç del fust amb LFC.

 

 

‹enrere