Casa Fargas, Pineda de Bages

Any: 2006
Arquitecte: J. Fargas

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres de cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat unidireccional de plaques alveolars.
▪︎ Pilars metàl·lics.

 

 

‹enrere