Metalarte, Sant Joan Despí

Any: 2021
Arquitecte: Àngel Figuerola

Estructura:
▪︎ Murs pantalla apuntalats amb codals extensibles.
▪︎ Jàsseres de formigó posttesat d'arrencada pilars.
▪︎ Forjats bidireccionals de formigó armat.

 

‹enrere