Porta Nord, L'Hospitalet de Llobregat

Any: 2013
Arquitecte: ARQ3

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres planes de formigó armat.
▪︎ Forjat unidireccional de prelloses.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere