Cap Pont, Lleida

Any: 1998
Arquitecte: J. Duró

Estructura:
▪︎ Lloses bidireccionals alleugerides.
▪︎ Pilars de formigó armat.
▪︎ Jàsseres d'estintolament sobre els cinemes.

 

 

‹enrere