Front Marítim, Barcelona

Any: 1996
Arquitecte: J. Jorba / J. Duró

Estructura:
▪︎ Lloses bidireccionals alleugerides.
▪︎ Pilars de formigó armat.
▪︎ Mènsules d'estintolament en les cantonades.

 

 

‹enrere