La Maquinista, Barcelona

Any: 1979
Arquitecte: MBM

Estructura:
▪︎ Forjat unidireccional de biguetes de formigó pretensat.
▪︎ Murs d'obra de fàbrica de maó preforat.

 

 

‹enrere