Vestidors 25 de setembre, Rubí

Any: 2021
Arquitecte: Rafael Pérez

Estructura:
▪︎ Fonamentació profunda amb pilotis pantalla.
▪︎ Jàsseres de cantell + forjat de pre-lloses pretesades.
▪︎ Vestidors d'estructura modular metàl·lica.

‹enrere