Poliesportiu Les Comes, Igualada

Any: 2020
Arquitecte: Miguel Corral

Estructura:
▪︎ Ménsules amb carte·les connectades als pilars de formigó.
▪︎ Recolzament de les bigues existents desplaçades.

‹enrere