Poliesportiu Neptú, Barcelona

Any: 2013
Arquitecte: M. Vidal

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell posttensades.
▪︎ Forjat de prelloses pretensades.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere