C.E.B. Sant Jordi, Rubí

Any: 2002
Arquitecte: M. Serra

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat de plaques alveolars de gran llum.
▪︎ Murs i pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere