CEIP Olost

Any: 2008
Arquitecte: BBDD

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell pretensades.
▪︎ Forjat de plaques alveolars.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere