CEIP L'Olivera, Sant Cugat

Any: 2003
Arquitecte: AAVV

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell pretensades.
▪︎ Forjat de plaques alveolars.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere