Escola Sant Llàtzer, Tortosa

Any: 2014
Arquitecte: E. Calafell

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Plaques alveolars.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere