Escola de Música, Piera

Any: 2011
Arquitecte: E. Ball

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere