Escola Bressol Puput, Vallvidrera

Any: 2010
Arquitecte: M. Vidal

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere