Escola Bressol Sol Solet, Rubí

Any: 2010
Arquitecte: S. Salueña

Estructura:
▪︎ Visera volada de formigó armat.
▪︎ Pantalles de formigó armat.

 

 

‹enrere