Escola Bellver de Cerdanya

Any: 2009
Arquitecte: G. Cervós

Estructura:
▪︎ Lloses bidireccionals massisses.
▪︎ Pantalles de formigó armat.

 

 

‹enrere