Escola Bressol, Martorell

Any: 2004
Arquitecte: R. Alaminos

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat unidireccional de prelloses.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere