Escola Montserrat, Martorell

Any: 2015
Arquitecte: R. Alaminos

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Pilars de formigó armat.
▪︎ Nou aulari: pòrtics pilars i bigues metàl·lics.

 

 

‹enrere