Centre Cultural l'Escorxador, Olesa 

Any: 2017
Arquitecta: G. Vidal

Estructura:
▪︎ Sostre d'encavallades de fusta.
▪︎ Murs de càrrega d'obra ceràmica massissa.

 

 

‹enrere