Biblioteca, Martorell

Any: 2015
Arquitecte: R. Alaminos / N. Tremacoldi

Estructura:
▪︎ Encavallades metàl·liques tipus Warren.
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell pretensades.
▪︎ Lloses bidireccionals de formigó armat.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere