Projecte de Biblioteca de Can Gambús

Any: 2011
Arquitecte: J. Melo

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell pretensades.
▪︎ Forjat de prelloses pretensades.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere