Biblioteca de Ponent, Sabadell

Any: 2010
Arquitecte: Vimusa

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell posttensades.
▪︎ Forjat de prelloses pretensades.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere