Centre Cultural La Bòbila, L'Hospitalet de Llobregat

Any: 2002
Arquitecte: M. Vidal

Estructura:
▪︎ Lloses bidireccionals alleugerides.
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere