Centre Cívic Poblenou, Terrassa

Any: 2001
Arquitecte: M. Lloveras

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat de prelloses pretensades.
▪︎ Forjat de plaques nervades.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere