Casal Cultura, Barberà

Any: 1990
Arquitecte: Pere Mogas

Estructura:
▪︎ Pòrtics de formigó armat + biguetes de gelosia.
▪︎ Pilars de formigó armat.

‹enrere