Centre Cultural, Martorell

Any: 1997
Arquitecte: J. Romagosa

Estructura:
▪︎ Coberta lleugera d'encavallades metàl·liques.
▪︎ Pòrtics de jàsseres planes de formigó armat.
▪︎ Pilars metàl·lics i de formigó armat.

 

 

‹enrere