Plaça Espanya, Sabadell

Any: 2019
Arquitecte: Rosa M. Torra Reventós

Estructura:
▪︎ Pòrtics de barres d'acer.
▪︎ Suport de plantes enfiladisses.
▪︎ Connexió a daus de formigó de fonamentació.

‹enrere