Entrada Plaça Dr. Guardiet, Rubí

Any: 2016
Arquitecte: J. Verdaguer

Estructura:
▪︎ Estructura de murs de blocs de formigó armats i massissats.
▪︎ Muntants i llindes d'acer estructural.

 

 

 

‹enrere