Plaça de l'Antic Hospital, Martorell

Any: 2011
Arquitecte: I. Rabassa

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell pretensades.
▪︎ Lloses bidireccionals de formigó armat.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere