Casa Par, Martorell

Any: 2009
Arquitecte: J. Romagosa

Estructura:
▪︎ Murs pantalla de formigó armat.
▪︎ Tauler d'entarimat de fusta.

 

 

‹enrere