Passera Vallbona, Igualada

Any: 2008
Arquitecte: M. Corral / C. Crespo

Estructura:
▪︎ Biga caixó tridimensional en K.
▪︎ Tauler de prelloses pretensades.

 

 

‹enrere