Passera, St. Adrià del Besós

Any: 2000
Arquitecte: S. Godia

Estructura:
▪︎ Tauler de prelloses pretensades en voladís.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere