Porta Rubí

Any: 2009
Arquitecte: J. Jorba

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat de plaques alveolars de formigó pretensat.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere