Centre Comercial, Les Fonts

Any: 2009
Arquitecte: J. Jorba

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat de prelloses pretensades alleugerides.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere