Trade Center, Sant Cugat

Any: 2004
Arquitecte: J. Jorba

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat de prelloses pretensades alleugerides.

 

 

‹enrere