Hotel Tabarkat, Marroc

Any: 2007
Arquitecte: J. Massagué

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat unidireccional de biguetes i revoltons.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

‹enrere