Sant Agustí Nou, Barcelona

Any: 1986
Arquitecte: David Barrera

Estructura:
▪︎ Rampa de formigó armat d'entrada.
▪︎ Llindes metàl·liques d'estintolament d'obertures.

 

‹enrere