Central de residus, Can Gambús, Sabadell

Any: 2008
Arquitecte: ARQ3

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat de plaques nervades.
▪︎ Pilars de formigó armat.

 

 

‹enrere