Consell i Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, Tremp

Any: 2006
Arquitecte: E. Belart / J. Arnalot

Estructura:
▪︎ Pòrtics de jàsseres cantell de formigó armat.
▪︎ Forjat de prelloses pretensades.
▪︎ Pilars metàl·lics.

 

 

‹enrere