Estació Montcada

Any: 2004
Arquitecte: J. Riba

Estructura:
▪︎ Pantalles autoportants de contenció de formigó armat.
▪︎ Jàssera de coronació de formigó armat.

 

 

‹enrere